Bezem door regels, ruimte voor ondernemerschap

Door: Bouwend Nederland  14-05-2008
Trefwoorden: Bouwsector, Commissie, Privaat

Voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Nederland dient de overheid een harde bezem te halen door de talloze procedures in de bouw en meer ruimte te laten voor ondernemerschap. Zo onderschrijft Bouwend Nederland het advies van de Commissie Dekker om onnodige regels sowieso te schrappen én samenhang te brengen in resterende regelingen. Tenslotte is de bouwsector verheugd dat de Commissie meer verantwoordelijkheid wil leggen bij het bedrijfsleven en stelt, dat er durf moet zijn tot experimenteren. De titel van het rapport ‘Privaat wat kan en publiek wat moet’ spreekt wat dat betreft boekdelen.

Na het heldere advies van de Commissie Elverding over het halveren van de besluitvormingstijd bij infrastructuur liggen er vandaag opnieuw aanbevelingen voor het doen vlottrekken van bouwgerelateerde besluitvorming in Nederland. Bouwend Nederland put hoop uit de woorden van de beide commissies, maar benadrukt dat het nu toch echt aankomt op daden.

Ondernemers lopen aan tegen tal van procedures en onderzoeken om activiteiten te kunnen ontplooien, maar ook tegen knelpunten in bestemmingsplannen, tegen natuurbeschermings- en flora- en faunaregels, de welstandcommissies en de ontoegankelijkheid van bouwnormen. De Commissie Dekker onderkent dit en heeft kritisch gekeken naar de vraag waar de overheid echt nodig is en waar de ondernemer zijn verantwoordelijkheid kan en ook moet nemen. Dat heeft geleid tot belangrijke aanbevelingen met waarborgen voor publieke belangen en ruimte voor het bedrijfsleven. Dat betreft het afschaffen van de preventieve toets Bouwbesluit, het principe van géén lokale kop op landelijke regelgeving, de (te ruime) mogelijkheden voor beroep, de bestuurlijke lus, robuustere (en digitale) bestemmingsplannen, experimenteerruimte voor gebiedsconcessies en de verdere professionalisering van alle betrokkenen.

De bouwsector ontplooit haar activiteiten en bouwt projecten voor de samenleving, veelal in het belang van het (sociaal) economisch verkeer. Als de politiek zich concentreert op de wettelijke randvoorwaarden en meer ruimte laat voor het ondernemerschap dan kunnen bouwactiviteiten voor burgers en bedrijven sneller en efficiënter plaatsvinden en kan de ontwikkeling van Nederland een stevige impuls krijgen.
Bouwend Nederland pleit er daarom sterk voor om voortvarend te beginnen met het implementeren van de aanbevelingen van de Commissie Dekker.

Trefwoorden: Bouwsector, Commissie, Elverding, Privaat,