Bouwend Nederland complimenteert Wonion en Oude IJsselstreek

Door: Bouwend Nederland  28-07-2009
Trefwoorden: Bouwen, Duurzaam, Crisis

Bouwend Nederland is zeer ingenomen dat de gemeente Oude IJsselstreek versneld energieneutrale woningen in Ulft realiseert, door gebruik te maken van een bijzondere manier van aanbesteden door wooncorporatie Wonion. Daarmee wordt een economische impuls aan de Achterhoek gegeven.

In de Biezenakker in Ulft worden door de gemeente Oude IJsselstreek en wooncorporatie Wonion vijftig energieneutrale woningen versneld gebouwd. Daarvan zijn 35 sociale huurwoningen. Binnen de sociale huursector is het de eerste keer dat in Nederland een duurzaam project van deze omvang wordt gerealiseerd.

Door versnelde procedures bij de gemeente Oude IJsselstreek en door een innovatieve manier van aanbesteden door wooncorporatie Wonion, wordt al in 2010 gestart met de bouw van de woningen. Bij deze aanbesteding hebben constructeurs, installateurs, architecten en leveranciers verschillende consortia gevormd. Die consortia presenteerden eind juli aan de gemeente, de wooncorporatie én elkaar hun plannen en budgetten. In elkaars bijzijn zijn de voorstellen besproken en is het winnende consortium gekozen. Het is de tweede keer dat woningcorporatie Wonion met succes deze manier van aanbesteden hanteert. Eerder dit jaar ging het om de bouw van 28 appartementen op het plan Hutten Zuid in Ulft, waarvoor het ontwerp al klaar lag. De gemeente Oude IJsselstreek heeft laten weten in de toekomst de ‘eigen projecten’ ook op deze manier te willen aanbesteden.

Het idee achter de versnelde aanleg van de energieneutrale woningen komt voort uit de zogeheten ‘versnellingstafels’, waarbij politici, ambtenaren en wooncorporaties bij elkaar aan tafel zitten om de gevolgen van de kredietcrisis zoveel mogelijk te beperken. Hans Siep, voorzitter Bouwend Nederland Regio Oost, reikte daarom de ‘Groene Schop’ uit aan John Haverdil, wethouder van Oude IJsselstreek en Henk Veerman, directeur Wonion. Hans Siep: ‘De aanpak van Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek verdient alle lof. Het is noodzakelijk dat deze voortvarende aanpak nu, en juist ook na de crisis, wordt gehanteerd.’ De gemeente Oude IJsselstreek ondertekende eerder samen met zeven andere gemeenten in de Achterhoek ook de invoeringsovereenkomst ‘Formule 1 voor bouwvergunningen’.

Bouwend Nederland heeft eerder een pakket maatregelen voorgesteld om de gevolgen van de kredietcrisis te beperken en de realisatie van kabinetsdoelstellingen op het terrein van woningbouw, infrastructuur, ruimtelijke ordening en klimaatbeleid mogelijk te maken. De plannen van de gemeente Oude IJsselstreek voor de versnelde bouw van de energieneutrale woningen en de vernieuwende manier van aanbesteden door Wonion sluiten daar goed op aan.

Trefwoorden: Aanbesteden, Bouwen, Bouwend, Crisis, Duurzaam, Kredietcrisis, Siep