Bouwend Nederland pleit voor laag BTW-tarief

Door: Bouwend Nederland  10-07-2008
Trefwoorden: Bouw, Woningbouw, Btw

Bouwend Nederland is enthousiast over het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe BTW-richtlijn, waarmee het mogelijk wordt om op termijn meer bouwwerkzaamheden onder het verlaagd BTW-tarief te brengen. Daarom heeft Bouwend Nederland in een brief aan minister Wouter Bos gevraagd ook voor woningbouw het verlaagde BTW-tarief van 6% te gaan hanteren.

De bouw is een geschikte sector om met een verlaagd BTW-tarief maatschappelijke doelen te bereiken. Zo is er nog altijd een enorme achterstand in betaalbare nieuwbouwwoningen, kan door onderhoud aan en renovatie van de bestaande woningvoorraad een lager energieverbruik worden bereikt en wordt door restauratie het cultureel erfgoed beschermd.

Het verlaagd BTW-tarief voor de woningbouw zal zeker leiden tot een betere doorstroming en het vrijkomen van woonruimte voor starters. Uiteraard is Bouwend Nederland bereid om het idee van een besluit tot het onderbrengen van de woningbouw onder het verlaagd BTW-tarief, samen met het ministerie, verder uit te werken.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor vragen over dit bericht kunt u bellen met Dé van de Riet, woordvoerder Bouwend Nederland, tel. (079) 3 252 203 of mailen naar d.vanderiet@bouwendnederland.nl

Trefwoorden: Bouw, Bouwend, Btw, Europese, Woningbouw