Bouwend Nederland verheugd met mooi voorjaarsrapport

Bouwend Nederland verheugd met mooi voorjaarsrapport van Bouwend Nederland

Door: Bouwend Nederland  23-04-2008
Trefwoorden: Tns Nipo, Regieraad Bouw

Bouwend Nederland is verheugd over de gunstige bevindingen van de Regieraad Bouw over de integriteit en de transparantie van de bedrijfstak. Bouwend Nederland is vooral verheugd dat een onafhankelijk instituut op grond van groot onderzoek heeft kunnen vaststellen, dat de sector afgelopen jaren een forse slag gemaakt heeft.

Uit eerder onderzoek (TNS Nipo, 2004) kwam al naar voren dat de Nederlandse bouw goed scoort op het gebied van vakmanschap, kwaliteitszorg en innovatie. Ontwikkelingen daarin zijn sindsdien verder verbeterd en maken veelal integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering van bouwbedrijven. Zo heeft de bouw de weg gevonden naar marktgericht en maatschappelijk verantwoord ondernemen, met het toepassen van duurzame technieken, energiezuinig bouwen en landschappelijke inpassing. De Regieraad bevestigt die tendens.

Integriteit en transparantie
Wat betreft het aspect van de integriteit rechtvaardigt het rapport van de Regieraad de stelling dat vertrouwen grotendeels is hersteld en dat verhoudingen zijn genormaliseerd. De transparantie zit eveneens in de lift, maar is nog een punt van aandacht. Bouwend Nederland wil in dat verband graag bijdragen aan verdere verbetering van de open communicatie. Verder valt nog winst te boeken bij het verhelderen van opdrachten en het starten van projecten, zodat dat ook rapportcijfer kan worden opgehaald.

Trefwoorden: Regieraad Bouw, Tns Nipo,