Bouwhuisdebat ‘duurzaam bouwen’

Bouwhuisdebat ‘duurzaam bouwen’ van Bouwend Nederland

Door: Bouwend Nederland  07-04-2009
Trefwoorden: Duurzaam, Duurzaamheid, Debat

Bouwend Nederland nodigt u met plezier uit om deel te nemen aan het zesde Bouwhuisdebat, met als thema ‘duurzaam bouwen’. Het debat vindt plaats op 19 mei in het Bouwhuis te Zoetermeer. De bijeenkomst begint om 16.00 uur en eindigt om 18.00 uur. U bent vanaf 15.30 uur welkom voor koffie en na 18.00 uur voor een hapje en een drankje.

Centrale vraag bij het Bouwhuisdebat is de klimaatopgave voor de Nederlandse bouw. De discussie gaat over duurzaamheid in brede zin: verantwoord omgaan met energie, leven met de wateropgave, het verlengen van de levensduur van gebouwen, het gebruik van recyclebare materialen etc. Is het tempo waarin de Nederlandse bouw duurzamer wordt hoog genoeg? Andere vragen die aan de orde zullen komen zijn: Welke duurzame initiatieven kunnen overheid en bedrijfsleven nemen in de gebouwde omgeving? Hoe kan voldoende schaalgrootte worden gerealiseerd om efficiënt te verduurzamen? Hoe zit het met de financiering?

Sprekers zijn:

• Hans van der Vlist, Secretaris-Generaal Ministerie van VROM
• Meiny Prins, algemeen directeur van Priva en pas gekroonde zakenvrouw van het jaar
• Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Building and Development aan Business Universiteit Nyenrode
• Bart Jan Krouwel, voormalig directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de Rabobank

Het karakter van de bijeenkomst is open en transparant, met veel ruimte voor discussie. Het publiek bestaat uit circa 100 persoonlijk genodigden op hoog niveau uit overheid, politiek, bedrijfsleven en andere belangengroepen die direct dan wel indirect met het onderwerp te maken hebben.

Bouwend Nederland ziet uit naar uw komst en hoopt op een inhoudelijk, prikkelend en open debat.

Trefwoorden: Debat, Duurzaam, Duurzaamheid