BouwLokalen gaat klimaatneutraal

Door: Bouwend Nederland  17-09-2008
Trefwoorden: Bouwen, Klimaatneutraal, Sbr

Klimaatneutraal bouwen zal de komende jaren een grote vlucht gaan nemen. Verwacht wordt dat rond het jaar 2020 elk nieuw gebouw in Nederland klimaatneutraal zal worden opgeleverd. Sterker nog: er zullen dan al heel wat gebouwen energie leveren! In het Lente Akkoord met het Ministerie van VROM hebben Bouwend Nederland, NEPROM en de NVB afgesproken nu al stappen te zetten om de energieprestatie van nieuwe gebouwen verder te verbeteren.

In een nieuwe reeks bijeenkomsten verspreid over het land worden ondernemers, adviseurs en opdrachtgevers in korte tijd bijgepraat over de jongste ontwikkelingen rond klimaatneutraal bouwen. Wat is klimaatneutraal bouwen, waarom zouden we dat doen, wat is de markt voor klimaatneutraal bouwen en hoe richten we het proces optimaal in? Vanaf eind september krijgen bezoekers van de BouwLokalen-bijeenkomsten antwoord op deze vragen. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen, discussie en netwerken.

Samenwerking essentieel
Een goede voorbereiding op een energieneutrale aanpak is essentieel. Door het streven naar gebouwen met een energierekening van nul, zal het bouwproces ingrijpend gaan veranderen. Voor een succesvol project is het van belang dat opdrachtgevers en overheden verder kijken dan alleen het gebouw. Klimaatneutraal bouwen vraagt om een visie en een aanpak die meer gebiedsgericht is. Bouwers, ingenieurs en installateurs willen graag vroeg betrokken worden in het plan- en bouwproces, zodat zij hun kennis en ervaring kunnen inzetten. Architecten, ingenieurs, bouwers, gespecialiseerde aannemers en installateurs zullen beter moeten samenwerken voor een optimaal resultaat.

In het kader van het project 'Samen bouwen, samen innoveren' krijgen de bezoekers van de bijeenkomsten een overzicht van de huidige en toekomstige mogelijkheden.

Spraakmakende projecten
Na een algemene inleiding over klimaatneutraal bouwen vertellen ondernemers uit de bouw wat zij vandaag doen om in 2020 klimaatneutraal te kunnen bouwen. Interessante projecten worden door betrokkenen zelf toegelicht. Alle bezoekers van BouwLokalen ontvangen na afloop een goed gevulde InnovatieBox zodat men morgen aan de slag kan. De nieuwe serie BouwLokalen begint op 30 september en telt tien bijeenkomsten in het gehele land. Deelname is met name interessant voor directie, management en projectleiders van bouwbedrijven, ingenieursbureaus, installateurs, ontwikkelaars en opdrachtgevers.

Programma
16.00 – 16.05 uur Welkom (SBR)
16.05 – 16.40 uur Inleiding klimaatneutraal bouwen (SBR)
                                 Wat is klimaatneutraal bouwen?
                                 Welke gemeenschappelijke initiatieven worden er nu al genomen?
                                 Wat betekent dit voor de (toekomstige) marktvraag?
                                  Welke huidige en toekomstige mogelijkheden zijn er?
16.40 – 16.55 uur Pauze
16.55 – 18.00 uur Praktijkvoorbeelden en discussie (verschillende sprekers)

Diverse ontwikkelaars, bouwers, architecten, ingenieurs en/of installateurs gaan in op praktijkvoorbeelden m.b.t. nieuwbouw van woningen en kantoren. Centraal hierbij staat het behalen van de gewenste resultaten door een andere manier van (samen)werken.
Aan het einde van de bijeenkomst is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en dranken nog even na te praten.

Data en locaties
dinsdag 30 september 2008 Veldhoven
Woensdag 1 oktober 2008 Den Haag
Donderdag 2 oktober 2008 Nuth
dinsdag 7 oktober 2008 Leeuwarden
Woensdag 8 oktober 2008 Doetinchem
Donderdag 9 oktober 2008 Dordrecht
maandag 13 oktober 2008 Almelo
dinsdag 14 oktober 2008 Heerhugowaard
Woensdag 15 oktober 2008 Bergen op Zoom
Woensdag 22 oktober 2008 Nieuwegein

Meer informatie en aanmelden
De BouwLokalen-bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk (zaal open vanaf 15.30) en vinden plaats op tien locaties, verspreid over ons land. Meer informatie is te vinden op www.bouwlokalen.nl; via deze website kan men zich ook opgeven.
BouwLokalen ‘Op weg naar klimaatneutraal bouwen’ is onderdeel van een serie van 8 thema’s binnen het project 'Samen bouwen, samen innoveren'.
In dit project werken de diverse brancheorganisaties Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, BNA, Fosag, Koninklijke Hibin, NOA, NVTB, ONRI en UNETO-VNI samen. Dit project wordt gefinancierd door PSIBouw en de Regieraad Bouw ondersteund door de regionale Regieraden en Syntens.
BouwLokalen is een initiatief van Bouwend Nederland en SBR. Sinds 2002 zijn honderden regionale innovatie-bijeenkomsten voor de bouw georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Olsthoorn, communicatieadviseur van SBR, tel. 010 206 5959. Overigens is de pers ook van harte welkom om een bijeenkomst bij te wonen.

Trefwoorden: Bouwen, Bouwlokalen, Klimaatneutraal, Sbr