Brinkman: aardgasbaten volledig inzetten voor versterking economische structuur

Door: Bouwend Nederland  30-05-2008
Trefwoorden: Bouw, Evenement, Bouwend

Wil het huidige Kabinet de eigen ambities waarmaken rond de ruimtelijke inrichting van ons land, dan dienen beschikbare aardgasbasten substantieel te worden benut als dé aangewezen financiering. Dat zei voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland bij de landelijke aftrap van de Dag van de Bouw bij de Hubertustunnel in Den Haag.

Alleen als investeringen gelijke tred houden met politieke ambities is er volgens Brinkman een gerede kans van slagen rond de wijkaanpak, het bouwvolume, het ontwikkelen van voldoende bedrijventerreinen, het helpen oplossen van de files, alsmede de kennisontwikkeling.
In de FES gelden zitten aardgasbaten met als doel om te investeren in de economische structuur van ons land. Sinds 1995 worden die voor 40% daaraan ook toegewezen. De rest gaat in de schatkist. Het volledig benutten van dit geld zou volgens de voorzitter van Bouwend Nederland op z’n plaats zijn willen we gezamenlijk werk kunnen maken van de toekomstige infrastructuur, de integrale gebiedsontwikkeling, de waterkering, maar ook voor duurzaamheid, energietransitie en kennisontwikkeling, zoals Kabinet en Tweede Kamer willen.

Voor de Nederlandse economie zijn die investeringen noodzaak voor als het gas op enig moment op is. Brinkman is niet onverdeeld gelukkig met de huidige besteding van de aardgasbaten. Volgens Brinkman is er behoefte aan regie en een integrale aanpak voor de ruimtelijke inrichting en economische versterking van ons land voor de langere termijn. De aardgasbaten moeten veel meer dan nu het geval is worden gebruikt om te investeren in projecten die bijdragen aan het milieu, de kennisontwikkeling en de bereikbaarheid.

Wat betreft de FES gelden heeft het bedrijfsleven een ‘Deltaplan’, met als speerpunten het water, energie, de mobiliteit en bedrijventerreinen. Bouwend Nederland zet verder in op de integrale gebiedsontwikkeling. Voor dat laatste is een extra investering nodig van teminste € 15 miljard. OP basis daarvan kan in samenhang werk worden gemaakt van de opgaven rond infrastructuur, woningbouw en herstructurering.

Dag van de Bouw
Elco Brinkman deed zijn uitspraken bij de landelijke aftrap van de Dag van de Bouw. Dit evenement is georganiseerd door Bouwend Nederland kent en zaterdag 31 mei de derde editie met een record aantal deelnemende bedrijven (240) en naar verwachting ook een record aantal bezoekers. Verdeeld over het land zijn uiteenlopende bouwprojecten open voor het publiek, zodat belangstellenden kunnen zien wat komt kijken bij het realiseren van een bouwopdracht. De locaties zijn te vinden op de website www.dagvandebouw.nl.

Trefwoorden: Bouw, Bouwend, Evenement