Commissie Ruding: ‘Benut expertise bedrijfsleven’

Door: Bouwend Nederland  20-06-2008
Trefwoorden: Bouwen, Pps, Commissie

Het Kabinet kan de efficiency, deskundigheid, ervaring, specialisatie, continuïteit, discipline en besluitvaardigheid van de private sector veel beter benutten. De automobilist en treinreiziger profiteren dan van een snellere aanleg en beter onderhoud van wegen en rails. In het advies over publiek private financiering van infrastructurele werken stelt de Commissie Ruding verder, dat dat de overheid veel geld scheelt. Bouwend Nederland is zeer ingenomen dat het veel van haar inbreng mag terugzien in de adviezen aan het Kabinet.

In november 2007 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat twee commissies ingesteld om procedures en financiering rond de aanleg van infrastructuur in Nederland te onderzoeken. Zo presenteerde de Commissie Elverding onlangs over betere én snellere besluitvorming. Donderdag jl. bod de Commissie Ruding haar rapport aan over private financiering van de infrastructuur aan Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Minister Bos van Financiën.

Volgens de commissie leidt een beter gebruik van combinaties van privaat en publiek geld als onderdeel van een bredere publiek private samenwerking (PPS) tot goedkopere en betere aanleg van infrastructuur. De Commissie roemt ‘de efficiency, deskundigheid, ervaring, specialisatie, continuïteit, discipline en besluitvaardigheid van de private sector.’ Automobilist en treinreiziger kunnen op basis daarvan snellere aanleg en efficiënter onderhoud van wegen en rails tegemoet zien. Tegelijkertijd kunnen aannemers en beleggers profiteren van rendabele investeringen en de overheid van lagere kosten, minder kans op kostenoverschrijdingen, minder vertraging in de aanleg en een betere kwaliteit van de infrastructuur.

Er komen nog te weinig projecten met private financiering tot stand. Dat moet volgens Ruding bij de rijksoverheid, provincies en gemeenten echt in een stroomversnelling komen. Transactie-kosten, het gebrek aan ervaring en aan politiek commitment zijn barrières die erom roepen om doorbroken te worden.

De commissie doet aanbevelingen om de meerwaarde van private financiering van infrastructuur beter te gebruiken. Dat zijn onder meer het benutten van bestaande instrumenten voor publiek-private samenwerking, de verbreding van de toepassing van kennisontwikkeling rond private financiering naar decentrale overheden en het oprichten van fondsen waarmee overheden en pensioenfondsen samen weg- en spoorinfrastructuur financieren en beheren.

Bouwend Nederland herkent in het advies van de Commissie Ruding veel haar inbreng en wil dan ook graag een bijdrage blijven leveren aan het inzetten van private financiering. Het rapport biedt een goede basis om daarmee snel en constructief aan de slag te gaan.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor vragen over dit bericht kunt u bellen met dhr. Dé van de Riet, woordvoerder Bouwend Nederland, tel. (079) 3 252 203 of mailen naar [email protected]

Trefwoorden: Bouwen, Commissie, Eurlings, Pps, Ruding