Een andere kijk op de Rijnlandroute

Door: Bouwend Nederland  26-05-2009

Rond de Rijnlandroute bestaan grote belangentegenstellingen. De besluitvorming erover duurt daarom lang. In maart 2009 vond op initiatief van Bouwend Nederland, Studio Hartzema en VIA Drupsteen de workshop ‘infrastructuur in de regio Holland-Rijnland’ plaats. Onder de deelnemers waren bestuurders van de betrokken gemeenten (Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar), Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Er zijn geen conclusies getrokken of knopen gehakt tijdens de bijeenkomst. Wel beschouwen de deelnemende bestuurders de presentaties als inspiratiebron voor de bouwopgaven in de regio Holland Rijnland. Daarom is naar aanleiding van de workshop een publicatie verschenen: ‘De kust kiest, de Rijnlandroute als onderdeel van een nieuwe ruimtelijke structuur’.

De deelnemers kregen van architectenbureau Studio Hartzema een moderne visie op de infrastructuur en de ruimtelijke kwaliteit van de kuststrook tussen Den Haag en Haarlem en de Rijnlandroute in het bijzonder. Het gevolg was een dialoog over de ruimtelijke kwaliteit in de regio rond Leiden en de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de A4 en de A44. Onderdeel van de presentatie vormde fotorealistische beelden van VIA Drupsteen die het effect van de plannen op de werkelijke omgeving laten zien en daarmee het besluitvormingsproces kunnen versnellen.

Rijnlandroute
Door anders te kijken naar ruimtelijke kwaliteit ontstaat een perspectief voor de korte termijn (Rijnlandroute) en voor de langere termijn (kustboulevard). De Rijnlandroute heeft twee kenmerken: ondergronds en weids. De weg begint als een tweebaansweg die vanaf Voorschoten ondergronds doorgaat. Na Voorschoten gaat de weg weids opgezet bovengronds verder. Deze oplossing doet recht aan de landelijke sfeer en de omgeving. Op www.viadrupsteen.nl/rijnlandroute is het effect van het ontwerp van Studio Hartzema te zien.

Kustboulevard
Voor de langere termijn moet worden nagedacht over de functie, ontsluiting en de inrichting van het kustgebied tussen Den Haag en Haarlem. De door Studio Hartzema ontwikkelde nieuwe Kustboulevard kan de steden en dorpen langs de kust herkenbaar maken en versnippering tegengaan.

Op www.bouwendnederland.nl is 'De kust kiest' als PDF te vinden.