Extra woningen nodig in Utrecht

Door: Bouwend Nederland  22-05-2008
Trefwoorden: Mobiliteit, Bouwend, Woningtekort

Voor het groeiend woningtekort in de provincie Utrecht kan ruimte gevonden worden door te bouwen in de steden/dorpen (verdichting), door te bouwen aan de randen (kwalitatieve afronding en verruiming van rode contouren), door te zoeken naar nieuwe grote(re) bouwlocaties en door meer woningen te bouwen in Rijnenburg. Dat stellen VNO-NCW, MKB-Nederland, NEPROM, KvK Midden-Nederland en KvK Gooi- Eem- en Flevoland en Bouwend Nederland, in een brief aan de Statencommissie Ruimte, Groen en Water en de Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur van de Provincie Utrecht.

Binnenstedelijke verdichting is een veelgehoorde oplossing van de woningbehoefte. In 2008 zijn in de meeste gebieden de rode contouren bereikt. Hierdoor moet teruggevallen worden op binnenstedelijke verdichting. Op beperkte schaal biedt deze oplossing extra mogelijkheden voor woonruimte.

De tweede optie is het kwalitatief afronden of verruimen van de rode contouren. Het komt tegemoet aan de wens van veel gemeenten om wat extra woningen te bouwen. Afronden kan zorgen voor een kwaliteitsimpuls aan de randen van de steden en dorpen.

Het creëren van één of meer grotere nieuwbouwlocaties is een reële optie om tegemoet te komen aan de enorme maatschappelijke uitdaging in Utrecht. Bundeling van wonen, werken en mobiliteit, maar ook natuur en recreatie moeten centraal staan.

In de huidige situatie moet het dichter bebouwen van Rijnenburg serieus door de gemeente Utrecht overwogen worden. Het gat tussen wat mogelijk is, 15.000 tot 20.000 woningen, en wat de stad Utrecht voorstaat, 5.000 tot 7.000, is te groot.

Ramingen van het CBS en het RPB tot 2025 geven aan dat de bevolkingsomvang in Utrecht zal blijven groeien. Vanaf 2005 is het woningtekort door bevolkingsgroei en de toename van het aantal huishoudens wederom met 1,1% toegenomen. Om het woningtekort onder het door de Provinciale Staten geaccepteerde maximale percentage van 3% te krijgen, dient extra gebouwd te worden. Dat betekent dat er naast de geplande 73.600 woningen, nog eens 16.051 woningen gerealiseerd moeten worden.

Voor vragen over dit bericht kunt u bellen met Dé van de Riet, woordvoerder Bouwend Nederland, tel. (079) 3 252 203 of mailen naar [email protected].

Trefwoorden: Bouwend, Mobiliteit, Woningtekort