Het Groene Hart moet weer kloppen

Door: Bouwend Nederland  31-10-2008
Trefwoorden: Groene Hart, Vrom

Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland heeft tijdens het Bouwhuisdebat over het Groene Hart opgeroepen om gebiedsdelen terug te geven aan de natuur, terwijl rond de kernen in het Groene Hart meer gebouwd moet kunnen worden. De kernen moeten kunnen samenwerken bijvoorbeeld aan uitbreiding langs de rail-, water- en weginfrastructuur van de Oude Rijnzone. Bouwend Nederland pleit voor een integrale aanpak van bouwopgaven, landbouw en natuur voor de hele regio en een lange termijn investeringsagenda om dat te realiseren.

Brinkman: ‘Het is ernstig dat het Groene Hart nu niet het kloppend hart is voor de Randstad. Even teleurstellend is, dat het ook niet zo groen is als het zou kunnen worden. De staat van de natuur in het Groene Hart is ondermaats. Het uitblijven van krachtig beleid heeft gezorgd, dat het Groene Hart zijn functie, het vergroten van de leefbaarheid van de steden in de regio, nauwelijks heeft weten uit te voeren.’

Rood voor Groen
Het beleid van de laatste decennia heeft geleid tot een agricultureel landschap in het Groene Hart. Brinkman: ‘Het is beter te kiezen voor een tweedeling tussen gebieden die echt groen zijn en ‘rode’ zones met ruimte voor stedelijke uitbreiding. Ik sta voor nieuw beleid, waarin we de mooiste plaatsen van het Groene Hart beschermen om het gebied weer te laten kloppen.’ Het grootste deel van het Groene Hart is cultuurlandschap, in plaats van het natuurlandschap dat het (meer) zou moeten zijn. Brinkman: ‘Er is maatschappelijke behoefte aan natuur en recreatie. Met uitzondering van gebieden als de Loosdrechtse Plassen en de Millingerwaard, die hun beschermde status zeker verdienen, onderscheidt het zich ecologisch amper van de rest van Nederland, terwijl het Groene Hart het wel in zich heeft.’

Zorgenkindje
Brinkman stelt dat het Groene Hart moet worden beschouwd als een gebied met een groot potentieel op het gebied van huisvesting, infrastructuur en zeker ook natuur. Brinkman: ‘Er is te lang naar het Groene Hart gekeken als zorgenkindje, maar de mogelijkheden zijn legio. ‘Maak gebruik van de Rijn-Gouwelijn, met nieuwe stations. Maak doorsteken naar de Oude Rijn, zodat er verbindingen komen tussen de plassen langs de A4 en de Kaag en Braassem. Maak een plas voor de waterberging rond Alphen. Dan pak je zaken integraal op, in lijn met de samenwerkingsovereenkomst voor de Oude Rijnzone.’

Het Bouwhuisdebat kende als gastsprekers: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander, minister Jacqueline Cramer van VROM, voorzitter van de Deltacommissie en van Natuurmonumenten Cees Veerman, evenals Martin van Engelshoven-Huls, gedeputeerde van Zuid Holland en Mirjam de Rijk, algemeen directeur van de Stichting Natuur en Milieu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dé van de Riet, woordvoerder Bouwend Nederland, tel. (079) 3252 203 of mobiel 06 1092 5043.

Foto’s van de bijeenkomst zijn beschikbaar bij de afdeling Communicatie, tel. (079) 3 252 108 en vanaf vrijdag 31 oktober ook op de website (perscentrum) van Bouwend Nederland (www.bouwendnederland.nl).

In het perscentrum komt ook een videoverslag van het Bouwhuisdebat te staan. Zodra die beschikbaar is, ontvangt u van ons een bericht.

Trefwoorden: Groene Hart, Vrom