Ingrijpen in woningmarkt nu nodig

Door: Bouwend Nederland  05-12-2008

Politiek Den Haag moet nu ingrijpen in de woningmarkt om verdere problemen voor te zijn. Dat zegt Bouwend Nederland vanwege politieke discussie over nut en noodzaak van maatregelen in de bouw. Nederland kan zich niet permitteren toe te blijven kijken hoe de woningmarkt in een diep dal terecht komt om vervolgens alles op alles te moeten zetten om dat weer op peil te krijgen.

Alle partijen op de woningmarkt krijgen van hun leden een continue stroom signalen over grote vraaguitval en toenemende financieringsproblemen. Voor die partijen, die met hun voeten in de klei staan, is het niet de vraag óf de woningmarkt zal inzakken – dat speelt immers al – maar hoe diep.

Bouwend Nederland heeft bestuurders en besluitvormers daarop gewezen. De algemene teneur is dat ‘men het wil aankijken’ met het onjuiste argument dat het nu nemen van maatregelen het vertrouwen in de woningmarkt eerder kwaad doet dan goed. Bouwend Nederland is van mening dat we zo de problemen voor de woningmarkt over ons afroepen. Het schermen met maatregelen is in elk geval schadelijk voor het vertrouwen.

Bouwend Nederland stelt dat nu alles in het werk gezet moet worden om de neerwaartse spiraal om te buigen. Nederland is al laat, vergeleken met de investeringsimpulsen in bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk. Het is zaak nu stevige maatregelen te nemen om het (verder) wegzakken van de woningmarkt waar mogelijk aan te pakken. Hoe verder de kraan openstaat, hoe lastiger het dweilen wordt en des te beperkter het effect van maatregelen zal zijn ‘in het doorweekte drijfzand van de malaise die dan aan de orde is’.

Meer informatie

Voor meer informatie over het standpunt van Bouwend Nederland op het gebied van de aanpak van de kredietcrisis, lees ook het blad Podium 19 en het persbericht van 24 november jl. als reactie op de Kabinetsbrief aan de Tweede Kamer.

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

 
Voor vragen over dit bericht kunt u bellen met Dé van de Riet, woordvoerder Bouwend Nederland, tel. (079) 3 252 203, mob. 06 1092 5043 of mailen naar [email protected]

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ruim 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. De bouwsector staat in Nederland voor 6% van het bruto binnenlands product en voor een productie van 56,6 miljard euro (2007). De sector biedt werk aan ruim 500.000 mensen.