Kabinet krijgt grote adviezen, maar zet kleine stappen

Door: Bouwend Nederland  17-09-2008
Trefwoorden: Bouw, Kabinet, Rijksbegroting

Het kabinet legt grote ambities aan de dag op het gebied van de fysieke infrastructuur, maar grote keuzes worden vooralsnog niet gemaakt. Dat zegt algemeen directeur Jan van Tuinen van Bouwend Nederland in reactie op de Rijksbegroting 2009.

De laatste maanden zijn tal van belangrijke adviezen uitgebracht. Veerman over het water, Rinnooy Kan binnen kort over het landschap, Elverding voor de files, Noordanus voor de bedrijventerreinen. Tegelijk vraagt het kabinet aandacht voor sociaal-maatschappelijke problemen, zoals onderwijs en koopkracht, en terecht. Maar het dwarsverband ontbreekt tussen de sociaal-maatschappelijke component en de economie van de fysieke infrastructuur. Van Tuinen: ‘Willen we in de toekomst de koopkracht op orde houden, dan moeten we zorgen, dat het verkeer blijft rijden, dat er moderne bedrijventerreinen zijn en dat het water ons niet tot aan de lippen stijgt.

Uit een recente CBS-statistiek blijkt dat het aandeel van de bouwsector in het BNP sinds 1969 is gedaald van 15,1 naar 5,1%. Van Tuinen daarover: ‘We moeten de koek delen met nieuwkomers in de markt, zoals de ICT-sector. Maar kijk om je heen en je ziet dat Nederland verrommelt, dat de kwaliteit van de fysieke infrastructuur een achterstand heeft, dat het onderhoud van bedrijventerreinen achterloopt. Dan willen overheid en bedrijfsleven naar 2020 ook nog 2,4 miljoen woningen en gebouwen 30% energiezuiniger maken. Dan moeten er keuzes worden gemaakt en concrete investeringen gepleegd.’

Er liggen reusachtige adviezen op tafel. Volgens Van Tuinen is het kabinet dan ook echt aan de beurt om reusachtige keuzes te maken. Voor serieuze investeringen, waarbij het bedrijfsleven betrokken wordt. De charme van de adviezen van de laatste tijd is, dat het bedrijfsleven een stevige rol heeft gespeeld. Nu is het zaak om samen de ingeslagen weg verder te bewandelen. De uitdagingen zijn groot, stel Van Tuinen: ‘De bouw gaat ze graag aan. Bij voorkeur in constructies met ruimte voor de inventiviteit en creativiteit in de sector. De ambities van het kabinet zijn goed. Er is echter wel lef nodig om ze te realiseren. Hopelijk onderkent het kabinet dit op tijd.’

Klik voor een volledig artikel op www.bouwendnederland.nl/
Op het perscentrum van de site zijn inmiddels ook updates gepubliceerd van de belangrijkste bouwdossiers, die komend seizoen aandacht vragen.

Trefwoorden: Bouw, Kabinet, Rijksbegroting