Meldpunt kredietcrisis

Door: Bouwend Nederland  19-12-2008
Trefwoorden: Bouw, Krediet, Crisis

De kredietcrisis raakt de bouwsector steeds harder. Bouwend Nederland maakt zich sterk om de voorziene terugval in productie en werkgelegenheid waar mogelijk te helpen voorkomen. Omdat de crisis in toenemende mate de bouwondernemingen treft, opent Bouwend Nederland per dinsdag 23 december een Meldpunt Kredietcrisis.

Van diverse kanten worden regelingen in het leven geroepen om bedrijven te helpen, die door de kredietcrisis in moeilijkheden raken. Er is een speciale website geopend (www.meldpuntkredietcrisisbouw.nl) met een overzicht van actuele regelingen en bestaande regels. Het gaat onder meer om:
• Bijzondere regeling Werktijdverkorting;
• Besluit Borgstelling MKB;
• Willekeurige of vervroegde afschrijving bedrijfsmiddelen in 2009 en 2010;
• Vervroeging betalingen door de overheid;
• Deposito Garantie Regeling;
• Regels en randvoorwaarden rondom (collectief) ontslag;
• Credion ledenvoordeelcontract ten behoeve van financieringondersteuning.

Melden bijzondere gevallen
Voor Bouwend Nederland is het essentieel te weten met welke effecten van de kredietcrisis bouwbedrijven te maken hebben of denken te krijgen. Het kan gaan om:
• een teruglopende orderportefeuille;
• het uitblijven van kopers;
• problemen met het verkrijgen van een kredietfaciliteit;
• oplopende rentekosten door risico-opslagen;
• het wegvallen van de mogelijkheid om een kredietverzekering te sluiten;
• het voornemen het personeelsbestand aan te passen.

Voor deze meldingen is een mailadres geopend ([email protected]) en een aparte telefoonlijn (079 3 252 250). Bouwend Nederland kan de dienstverlening en de belangenbehartiging vervolgens afstemmen op grond van de binnenkomende signalen en informatie.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor vragen over dit bericht kunt u bellen met Dé van de Riet, woordvoerder Bouwend Nederland, tel. (079) 3 252 203, mob. 06 1092 5043 of mailen naar [email protected]

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ruim 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. De bouwsector staat in Nederland voor 6% van het bruto binnenlands product en voor een productie van 56,6 miljard euro (2007). De sector biedt werk aan ruim 500.000 mensen.

Trefwoorden: Bouw, Bouwend, Crisis, Krediet, Kredietcrisis