Raad van Advies voor hoger bouwonderwijs

Door: Bouwend Nederland  18-05-2009
Trefwoorden: Bouwen, Infra, Opleiden

De Hoger Onderwijsgroep ( HOG) Bouw en Ruimte installeert 19 mei een Raad van Advies. De Raad heeft een signaal- en klankbordfunctie en wil het hoger bouwberoepsonderwijs beter verbinden met de ‘omgeving’, de maatschappij. Leden van de raad vertegenwoordigen de wetenschap, de politiek en het bedrijfsleven. Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, wordt voorzitter van de Raad van Advies.

De Hoger Onderwijsgroep (HOG) Bouw en Ruimte is een netwerkorganisatie van 14 hogescholen in Nederland waar inhoud wordt gegeven aan de studierichtingen Bouwkunde, Civiele Techniek, Bouwmanagement en Vastgoed, Bouwtechnische Bedrijfskunde, Milieukunde, Ruimtelijke ordening en Planologie en Verkeerskunde. De HOG wil de gezamenlijk belangen behartigen van deze opleidingen in het gehele domein Bouw en Ruimte en onderhoudt daartoe contacten met de overheid, de politiek en het bedrijfsleven.

Bouwend Nederland, de werkgeversvereniging van Bouw en Infrabedrijven, is blij met de instelling van de Raad. Via de Raad van Advies van de HOG kan de afstemming tussen theorie en praktijk in het hoger beroepsonderwijs verder gestalte krijgen en kunnen opleiding meer en beter op de wensen uit de praktijk worden aangesloten. Dat is nodig omdat de uitvoerende bouw zich zodanig ontwikkeld dat er een groeiende behoefte bestaat aan medewerkers met hogere beroepsopleiding.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor vragen over dit bericht kunt u bellen met Dé van de Riet, woordvoerder Bouwend Nederland, tel. (079) 3 252 203, mob. 06 1092 5043 of mailen naar [email protected]  

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ruim 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. De bouwsector staat in Nederland voor 6% van het bruto binnenlands product en voor een productie van 60 miljard euro (2008). De sector biedt werk aan ruim 500.000 mensen.

Trefwoorden: Bouwen, Infra, Opleiden