Compagnon start Reorganisatie Expertise Centrum

Door: Compagnon  13-05-2009
Trefwoorden: Loopbaanbegeleiding, Reorganisatie, Crisis

Compagnon heeft als eerste in Nederland een Reorganisatie Expertise Centrum opgericht om organisaties te assisteren bij ingrijpende reorganisatieprocessen. Veel bedrijven hebben na een lange periode van vanzelfsprekende groei nauwelijks ervaring met deze processen. Om een reorganisatie goed te laten verlopen is externe ervaring en deskundigheid vaak noodzakelijk. Bovendien, zo leert de praktijk, vereist een succesvolle reorganisatie om een integrale, multidisciplinaire, benadering. Compagnon heeft het Reorganisatie Expertise Centrum opgericht om in deze zeer actuele behoefte te voorzien.

In het Reorganisatie Expertise Centrum van Compagnon zitten experts uit alle disciplines die voor reorganisaties van belang zijn.

• Dr. Jelle H. Dijkstra, wetenschapper, docent en adviseur op het gebied van
personeel en organisatie en auteur van diverse boeken en artikelen op het
gebied van reorganisaties
• Vincent van Dijk, directeur Employee Benefits en specialist op het gebied van ontslagvergoedingen, pensioenconsequenties
• Mr. Ernst A. van Win, advocaat en partner De Clercq advocaten, doceert op postacademisch niveau arbeidsrecht
• Rutger de Bruin, interim reorganisatiespecialist non-profit en overheid
• Dick Scoorl, interim reorganisatiespecialist bedrijfsleven
• Jolanda Bakker, manager Compagnon Career Solutions, zeer ervaren in outplacement

Het Reorganisatie Expertise Centrum maakt onder andere gebruik van een zogenaamde ‘Quick Scan’, een analysemethode waarmee de diverse aspecten van een reorganisatie snel in kaart worden gebracht. Met de uitkomsten van de scan wordt bepaald welke maatregelen het best genomen kunnen worden, wat de effecten daarvan zijn en hoe deze effecten het best gemanaged kunnen worden.

Compagnon wil met de oprichting van het Reorganisatie Expertise Centrum een passend antwoord geven op een duidelijke vraag uit de markt naar bewezen deskundigheid en een integrale aanpak op het terrein van reorganisaties.

Voor meer informatie over het Reorganisatie Expertise Centrum kunt u contact opnemen met Klaske de Vries, communicatiemanager van Compagnon, [email protected] of 079-3631680.

Trefwoorden: Crisis, Loopbaanbegeleiding, Reorganisatie, Reorganiseren