Toename Duitse HBO-ers in Nederlandse TI branche in 2009

Toename Duitse HBO-ers in Nederlandse TI branche in 2009 van Hrm@work

Door: Hrm@work  13-01-2009
Trefwoorden: Duitse Instromers, Technische Installatie Branche,

Toename van Duitse instromers in de TI branche
In 2007 waren er vier stagiaires werkzaam in de Nederlandse Technische Installatie branche. In 2008 werkten één stagiair en drie Duitse HBO-ers in de functie engineer klimaattechniek en elektrotechniek bij bedrijven in de TI branche in Nederland. Voor 2009 wordt wederom een toename van Duitse instromers in onze installatietechniek verwacht. Inmiddels hebben zich voor 2009 al meerdere Duitse HBO-ers bij HRM@WORK aangemeld om stage te lopen of te werken bij een TI bedrijf.

Gehele nieuwsbericht: Toename Duitse HBO'ers in Nederland TI Branche in 2009

Trefwoorden: Duitse Instromers, Technische Installatie Branche,