De inspiratiedag 9 oktober 2009

Door: Traject Coaching  05-06-2009
Trefwoorden: Coaching, Presentatie, Inspiratie

Door de keuze van workshops en lezingen werkt u gericht aan uw eigen (organisatieveranderingen).

Doelgroep
Managers en directeuren uit de zorg, het onderwijs, het ziekenhuiswezen en de kinderopvang die inspiratie willen opdoen over veranderen en vernieuwen.

Resultaat
Aan het eind van Dè Inspiratiedag 2009:
? Kent u de principes van veranderen in organisaties
? Heeft u handvatten om veranderkeuzes te maken
? Heeft u tools om veranderingen te communiceren en aan te pakken

Informatie en inschrijven
Meer informatie over Dè Inspiratiedag en het workshopaanbod van dit najaar vindt u op de website. Om het geheel een persoonlijk karakter te geven is gekozen voor de gemoedelijke sfeer van Het Dorpshuis en voor een select gezelschap. Meer informatie vindt u op de website: www.traject-coaching.nl.

Trefwoorden: Coaching, Communicatiestijlen, Feedback, Gewoonten, Inspiratie, Leiderschapsgedrag, Lezing, Managementboek, Onderstroom, Organisaties, Organisatieveranderingen, Presentatie, Timemanagement, Veranderdiagnose, Veranderen, Vernieuwen,