Antiterreurplannen Britse overheid ramp voor handelsverkeer Engeland

Door: Transport En Logistiek Nederland, De Ondernemersorganisatie Voor Het Goederenvervoer En De Logistiek  05-10-2006

Het Verenigd Koninkrijk heeft laten weten dat verladers en vervoerders vanaf april 2007 alle vrachtstromen per schip, vliegtuig en vrachtauto van te voren moeten aanmelden bij de politie. Het gaat hier om data over de te volgen route, chauffeurs, de opdrachtgever, het bootnummer van de ferryovertocht tot zelfs de wijze van betaling. De maatregelen worden genomen om terrorisme en georganiseerde misdaad te bestrijden. Niet naleving van de maatregelen kan leiden tot vervolging.

TLN en EVO ondersteunen uiteraard maatregelen ter bestrijding van terrorisme, maar de maatregelen moeten niet hun doel voorbijschieten. Het lijkt uitgesloten dat met het verzamelen van maar zoveel mogelijk vervoersinformatie vooraf, terrorisme bestreden kan worden. Eerder leiden de maatregelen tot een enorme administratieve lastenverzwaring voor ondernemers en zijn de voorgestelde maatregelen in de praktijk onhaalbaar. Op dit soort korte trajecten gaat de logistieke planning vaak op dagbasis en soms zelfs op uurbasis. Bovendien kunnen vele zaken kort voor het transport nog wijzigen, zoals bijvoorbeeld de inzet van een andere chauffeur of een andere route. Daarnaast zijn de kosten voor het bedrijfsleven van al deze extra handelingen hoog.

De Britse overheid gaat voorts volledig voorbij aan het recente voorstel van de Europese Commissie voor een verordening gericht op beveiliging van de logistieke keten. Doel hiervan is te komen tot een uniform systeem om de verschillen tussen lidstaten te verkleinen. Voorkomen moet worden dat ieder land een eigen veiligheidsregime gaat opstellen en daardoor oneerlijke concurrentie en verstoring van de interne markt optreedt. Beide organisaties zullen samen met de Europese koepelorganisaties officieel bezwaar aantekenen bij de Britse overheid en bij de Europese Commissie uniformiteit bepleiten.

Bijkomend risico is dat uit de dagelijkse praktijk blijkt dat het van tevoren melden welke goederen verstuurd gaan worden, tot meer diefstallen leidt. Er komt namelijk meer en eerder informatie betreffende de lading ‘op straat’ te liggen. Hoe meer ongestructureerde dataverzending, hoe meer kans op verstoringen in de keten van buitenaf.


Contact Transport En Logistiek Nederland, De Ondernemersorganisatie Voor Het Goederenvervoer En De Logistiek

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share