TLN, KNV en EVO zeer ontstemd over uitspraak Gerechtshof niet verhalen snelheidsboete op werknemers

Door: Transport En Logistiek Nederland  31-05-2006
Trefwoorden: Transport, Goederenvervoer, Beroepsgoederenvervoer

De branche-organisaties in het beroepsgoederenvervoer TLN en KNV Goederenvervoer en verladersorganisatie EVO zijn zeer ontstemd over de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag dat verkeersboetes van een werknemer wegens snelheidsovertredingen onder de 10 kilometer per uur tijdens de uitvoering van werk voor rekening komen van de werkgever. Op grond van deze uitspraak ontstaat een juridisch en maatschappelijk zeer ongewenste situatie. In een gezamenlijke brief aan minister Donner van Justitie dringen de organisaties aan op een adequate aanpassing van de wet.

Niet-ernstige verkeersovertredingen worden op grond van de wet Mulder in de vorm van een administratieve sanctie afgedaan. Dit is mogelijk door het aanhouden van de overtreder maar ook door afhandeling "op kenteken". Volgens TLN, KNV Goederenvervoer en EVO is het nooit de bedoeling van de wetgever geweest dat een werkgever, in de hoedanigheid van kentekenhouder, uiteindelijk financieel aansprakelijk wordt voor verkeersovertredingen van een bestuurder. In hun brief wijzen de organisaties op juridische argumenten die juist de verhaalbaarheid van boetes voor snelheidsovertredingen door kentekenhouders op bestuurders ondersteunen.

TLN, KNV Goederenvervoer en EVO willen graag op korte termijn in gesprek met minister Donner over de onwenselijke gevolgen van dit arrest. Bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid. De uitspraak van het Hof heeft veel maatschappelijke onrust veroorzaakt bij (transport-)ondernemers. Voorkomen moet worden dat dit arrest een vrijbrief is voor werknemers om snelheidsovertredingen van maximaal 10 km per uur te begaan.

Trefwoorden: Beroepsgoederenvervoer, Goederenvervoer, Transport, Verkeersboetes

Contact Transport En Logistiek Nederland

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share