TLN: majeure haken en ogen aan wetsvoorstel Wegvervoer Goederen

TLN: majeure haken en ogen aan wetsvoorstel Wegvervoer Goederen van Transport En Logistiek Nederland

Door: Transport En Logistiek Nederland  24-01-2008
Trefwoorden: Wwg

TLN is tegen het ophogen van de gewichtsgrens van de vergunningplicht, want het volledig vrijgeven van de markt voor beroepsvervoer tot 3500 kg, heeft ongewenste economische, sociale en maatschappelijke gevolgen. Bedrijven hoeven dan niet meer te voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid. Iedereen kan dan een Koeriersbedrijf beginnen zonder kwaliteitsgarantie en zonder enige vorm van toezicht en handhaving. De huidige vergunningspichtige grens van 500 kilogram voorkomt deze wild west taferelen met een onomkeerbare negatieve impuls aan kwaliteit, service, rendementen, arbeidsvoorwaarden en ketenveiligheid.

Ketenveiligheid is een verantwoordelijkheid van alle spelers in de keten. Veel bedrijven hebben alleen zicht op de partners waar ze direct zaken mee doen. Het verdwijnen van de vergunningplicht tot 3500 kg totaalgewicht zorgt dat het zicht verdwijnt op de gehele keten. Wat er verder in de keten wel of niet gebeurt, onttrekt zich vaak aan het zicht. In deze ketenstructuren bestaan kwetsbaarheden die kúnnen leiden tot crimineel misbruik of tot grote verstoringen in productie en distributie.

TLN is tenslotte van mening dat geheel ten onrechte wordt gesteld dat een vergunning een administratieve last zou zijn. De discussie vertroebelt hierdoor. De administratieve lastendruk ligt in de complexiteit en diversiteit van regelgeving opgelegd door de overheid. Vervoerders ervaren de vergunning beroepsgoederenvervoer niet als een last maar als een 'must'. Door de mogelijke ophoging van de kilogrens is ook de vrachtbrief verplichting niet meer van toepassing op vervoer tot 3500 kg totaalgewicht. TLN vreest voor een toename van geschillen tussen afzenders, vervoerders en geadresseerden en met verzekeraars. De vrachtbrief is ook van belang uit het oogpunt van security en veiligheid (gevaarlijke stoffen, overbelading, voedselveiligheid enz.) Veilig vervoer is in de hele wereld een belangrijk onderwerp.

Trefwoorden: Wwg

Contact Transport En Logistiek Nederland

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share