TLN positief over voorstellen Tweede kamer

Door: Transport En Logistiek Nederland  20-12-2005

Transport en Logistiek Nederland is positief over verschillende voorstellen vanuit de Tweede Kamer om de concurrentiepositie van het wegtransport te verbeteren. Gisteravond tijdens de begrotingsbehandeling van verkeer en waterstaat heeft vooral het CDA de moeilijke positie van het wegtransport naar voren gebracht. De lage rendementen, de hoge dieselprijs en de concurrentie uit Midden en Oost-Europa vragen een pro-actieve houding van het kabinet naar de economisch belangrijke sector transport en logistiek.

CDA woordvoerder vervoer Eddy van Hijum riep de regering op het ondernemingsklimaat voor het wegtransport te verbeteren en presenteerde hiervoor een pakket van negen maatregelen. Deze maatregelen zijn voornamelijk gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, het fiscaal klimaat en het stimuleren van innovaties. Verder benadrukte Van Hijum dat Nederland Europese richtlijnen, zoals over arbeidstijden en rij- en rusttijden, niet strenger moest uitvoeren dan voorgeschreven. Tenslotte stelt het actieplan voor schonere vrachtautomotoren meer door de overheid gestimuleerd worden. Om transportondernemers een kosteneffectieve stimulans te bieden pleit TLN al langere tijd voor het omzetten van de huidige fiscale MIA-regeling in een directe subsidie.

TLN was verheugd dat de VVD de plannen van Van Hijum steunt en hoopt dat minister Peijs tijdens de tweede termijn dit pakket maatregelen gaat overnemen.


Contact Transport En Logistiek Nederland

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share