FME levert bijdrage aan verkiezingsprogramma's

Door: Vereniging Fme-cwm  26-06-2006
Trefwoorden: Industrie, Overheid

Zoetermeer, 26 juni 2006 - De Vereniging FME-CWM komt met een aantal concrete voorstellen aan de programmacommissies van de politieke partijen om het industriebeleid in de komende kabinetsperiode slagvaardig te laten zijn om de industrie en daarmee de economische groei te versterken.

Volgens FME-voorzitter Jan Kamminga bevindt de Nederlandse economische ontwikkeling zich op een uitermate belangrijk kruispunt. "We staan voor de keuze of we de mogelijkheden die de huidige dynamiek in de drastische veranderende wereldeconomie biedt optimaal gaan benutten, óf dat we vasthouden aan wat we hebben in dit land. Het laatste leidt onherroepelijk tot verlies aan economische groei en verlies aan werkgelegenheid."

Om te bereiken dat niet alleen het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook de Nederlandse samenleving en de politiek klaar zijn voor die mondiale uitdaging, vraagt FME de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's een prominente plaats te geven aan maatregelen die Nederland op industrieel gebied slagvaardig laten zijn. Daartoe moeten in de programma's concrete maatregelen worden voorgesteld.

FME wil dat forse druk op de ketel wordt gehouden waar het gaat om het terugdringen van overbodige regelgeving en dat alle inspecties worden gebundeld in één loket. De vele controlerende instanties en toezichthouders die elk een eigen circuit van vaak tegenstrijdige regels opzetten, zijn een bron van vertraging en ergernis.

Daarnaast wil FME onder meer dat de financiering van het beroepsonderwijs wordt uitgebreid naar private instellingen, dat er fiscale ondersteuning komt voor permanente scholing van alle werknemers en dat het gebruik van kernenergie fors wordt opgevoerd. Ook pleit FME voor meer flexibilisering van de arbeidscapaciteit, onder meer door de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen naar 67 jaar, soepeler ontslagrecht, wereldwijd vrij verkeer van werknemers en versterking van de structuur van de kinderopvang.

Alle door FME geformuleerde aanbevelingen staan in 'Slagvaardigheid voor Toekomstperspectief. Industriebeleid 2007 - 2011' , dat als bijlage aan dit persbericht is toegevoegd.

Trefwoorden: Industrie, Overheid