FME ontstemt over stopzetten fiscale aftrek energie- en milieu-investeringen

Door: Vereniging Fme-cwm  13-10-2006
Trefwoorden: Stimuleringsregeling

Zoetermeer, 12 oktober 2006 - Voor de tweede keer in korte tijd is een stimuleringsregeling die bedoeld is om duurzaam te investeren, abrupt beëindigd. FME vindt dat de overheid met deze maatregel onnodig het vertrouwen van bedrijven schaadt om energie- en milieuvriendelijk te investeren.

Was het een ruim een maand geleden het ministerie van Economische Zaken dat nieuwe MEP-subsidies stopzette (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie); nu is het de minister van Financiën die met ingang van 12 oktober de populaire energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) heeft gesloten. Het aantal aanvragen voor de EIA en de MIA bleek zo groot dat het budget voor 2006 al is overschreden. Bij de EIA gaat het om ruim € 200 mln en bij de MIA om € 50 mln.

FME ziet graag een structurele uitvoering van de EIA en de MIA. Bedrijven moeten kunnen vertrouwen op de continuïteit van de investeringsaftrek.

Vanaf 1 januari 2007 worden beide regelingen weer opengesteld. De percentages en voorwaarden worden gebaseerd op het reguliere budget en de verwachte investeringen voor 2007. Dit wordt eind december 2006 bekend gemaakt.

FME is tevreden dat de huidige overschrijdingen niet ten koste gaan van de budgetten voor 2007, maar pleit er wel voor om de regeling op korte termijn structureel te verbeteren. Anders dreigt volgend jaar hetzelfde te gebeuren. FME wil een werkzame oplossing. Zo kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan spreiding van de regelingen over het gehele jaar en aan een hoger budget.

Trefwoorden: Stimuleringsregeling