Motivaris in 2009 versterkt

Door: Motivaris  19-02-2009

Zwijndrecht, 5 januari 2009

Ter verdere professionalisering van Motivaris is met ingang van 5 januari 2009 Drs. Erik Oostdijk aan ons bedrijf verbonden in de functie van Directeur. Hij neemt de dagelijkse leiding van Motivaris over van Phil Kleingeld die om gezondheidsreden het wat kalmer aan gaat doen. Bij Motivaris richt hij zich in hoofdzaak op het begeleiden van (startende) ondernemers; een van de speerpunten van Motivaris en waarmee uitstekende resultaten zijn en worden behaald.

Breder dienstenpakket
Erik ging, als afgestudeerd huisarts, medio jaren ’80 werken als sociaal-geneeskundige. Na binnen deze wereld een veelheid aan functies te hebben bekleed heeft hij, na een periode als ZZP’er, aan de basis gestaan van een landelijke adviesorganisatie op het terrein van arbeidsongeschiktheid, verzuim en reïntegratie. Vanuit zijn rol als directeur is hij bekend met business planning, financieringen, marketing en personeelszaken. Erik is een teamplayer die gelooft in de kracht van mensen en op basis daarvan handelt. In de afgelopen jaren heeft hij veelvuldig mensen begeleidt naar andere functies in of buiten het bedrijf.

Door zijn komst kan het dienstenpakket van Motivaris verder worden verbreed hetgeen zal bijdragen aan de continuïteit en de groei van de organisatie.