Nooit meer te laat!

Nooit meer te laat! van Motivaris

Door: Motivaris  08-11-2007

De bedenker van dit horloge is Phil Kleingeld, directeur van Motivaris te Zwijndrecht (een re-integratie en outplacementbureau) en Rent-a-Pen; een schrijverscollectief van re-integratiecliënten van Motivaris. Hij kwam op de idee voor het horloge ter ondersteuning van zijn workshops over time management en de promotie van een van zijn boeken ‘Schat, het wordt wat later.’

Opmerkelijke resultaten
Van de 100 mensen, aan wie het horloge in een eerder jaar werd uitgereikt, wisten er toen 83 te melden dat zij, sinds het dragen van het horloge relaxter met tijddruk wisten om te gaan. 45 van hen meldden aanvullend dat zij meestal 10 tot 15 minuten eerder op hun afspraken kwamen en enkelen verschenen zelfs een uur te vroeg op een afspraak.

Hernieuwd experiment
Honderd toekomstige cliënten van Motivaris, die via IRO- of Outplacementtrajecten een eigen bedrijf willen opzetten of een vaste baan hopen te vinden, krijgen het horloge gratis aangeboden. Motivaris wil met dit gebaar aangeven: wij nemen extra tijd voor u en helpen u op een creatieve manier uw doelen te verwezenlijken. De enige tegenprestatie die Motivaris van haar cliënten vraagt is om gedurende enige tijd bij te willen houden welk effect het horloge met de wijzerplaat van 13 uur op hun tijdbesteding en gemoedstoestand heeft.
Bij een positieve uitkomst kan het experiment breder worden toegepast.