Perlz4Production

Door: Symlad  12-05-2014
Trefwoorden: Mes, real time planning, real time planning & control,

Perlz4Production is een real time planning & control pakket waarbij zowel de planning als de realisatie van de planning real time worden bijgewerkt. Het omvat een grafisch planbord met eindige capaciteitsplanning en materiaalplanning. De software bevat eveneens een real time OEE module en een vrij configureerbaar dashboard. Er kan worden doorgezoomd op de OEE-, proces- en kwaliteits-gegevens, waarbij aan de hand van kleuren de eventuele over/onderschrijding van de specifatie- grenzen wordt aangegeven.

Trefwoorden: Mes, real time planning, real time planning & control,

Andere producten en diensten van Symlad

11-12-2012

SymFormation implementeert QIS software

PERSBERICHT               Oostzaan/Dordrecht,   november 2012 SymFormation implementeert QIS software voor de registratie en analyse van productie- en


21-07-2009

Integratie Exact en QIS/OEE software

Symlad integreert Exact software met QIS en OEE software.


11-07-2009

planningsoftware en voor- en nacalculatie software houtverwerkend bedrijf

Symlad heeft voor een van de grotere Nederlandse houtverwerkende ondernemingen software geleverd voor de planning (grafisch planbord) en voor de flexibele voor- en nacalculatie op basis van vrij definieerbare formules. Deze software is gekoppeld aan de bestaande ERP software.