planningsoftware en voor- en nacalculatie software houtverwerkend bedrijf

Door: Symlad  11-07-2009

Symlad heeft voor van de grotere houtverwerkende ondernemingen software geleverd voor de planning (grafisch planbord) en voor de voor- en nacalculatie op basis van vrij definieerbare formules. Deze software is gekoppeld aan de bestaande ERP software. Het grafisch planbord is geschikt voor de gecombineerde planning van resources en resourcegroepen en  van afdelingen met meerdere medewerkers.