Gemeente Purmerend

Telefoon: 0299452452

www.purmerend.nl gempurmerend

Website

Als u op de bovenstaande link brengt u naar een website die niet wordt beheerd door HotFrog. HotFrog is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte sites.

Gemeente Purmerend
Categorieën: Government Agencies & Offices

Neem vandaag contact op

Key contactgegevens voor Gemeente Purmerend
Telefoon
0299452452
Website
www.purmerend.nl
sociaal
gempurmerend
Adres
Purmersteenweg 42, Purmerend, Noord-Holland 1441 DM
 

Recreatie

Identiteitskaart

Bibliotheek


0 Beoordeling
Schrijf uw beoordeling
Nieuw bedrijfsprofiel

In de raadscommissies worden voorstellen aan de raad inhoudelijk besproken en bediscussieerd. De commissies adviseren de raad en de raad neemt tijdens de raadsvergadering een besluit. De raadscommissies hebben, met uitzondering van de Auditcommissie, geen vaste leden. Aan commissievergaderingen kunnen ook commissieleden deelnemen die geen raadslid zijn. Deze commissieleden zijn inwoners van Purmerend die bij de laatst gehouden verkiezingen op de kieslijst stonden en die door de raad als commissielid zijn benoemd. Commissieleden ondersteunen de fractie en krijgen per bijgewoonde vergadering een vergoeding.

De verschillende beleidsterreinen van de gemeente zijn verdeeld over drie raadscommissies: Algemene Zaken, Samenleving en Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.
Soms wordt de besluitvorming voorbereid in een gecombineerde commissievergadering. Dit gebeurt vooral bij de voorbereiding van besluiten over onderwerpen die meerdere raadscommissies aangaan.

Als inwoner van Purmerend heeft u het recht om het woord te voeren in de commissies over een van de agendapunten van de vergadering. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u zich op de dag van de vergadering vóór 16.00 uur melden bij de griffie en aangeven over welk agendapunt u wilt spreken. E-mail: [email protected] of tel. 0299 452 713.

We aanvaarden:

 • Cash
 • Maestro
 • Nieuw bedrijfsprofiel

  In de raadscommissies worden voorstellen aan de raad inhoudelijk besproken en bediscussieerd. De commissies adviseren de raad en de raad neemt tijdens de raadsvergadering een besluit. De raadscommissies hebben, met uitzondering van de Auditcommissie, geen vaste leden. Aan commissievergaderingen kunnen ook commissieleden deelnemen die geen raadslid zijn. Deze commissieleden zijn inwoners van Purmerend die bij de laatst gehouden verkiezingen op de kieslijst stonden en die door de raad als commissielid zijn benoemd. Commissieleden ondersteunen de fractie en krijgen per bijgewoonde vergadering een vergoeding.

  De verschillende beleidsterreinen van de gemeente zijn verdeeld over drie raadscommissies: Algemene Zaken, Samenleving en Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.
  Soms wordt de besluitvorming voorbereid in een gecombineerde commissievergadering. Dit gebeurt vooral bij de voorbereiding van besluiten over onderwerpen die meerdere raadscommissies aangaan.

  Als inwoner van Purmerend heeft u het recht om het woord te voeren in de commissies over een van de agendapunten van de vergadering. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u zich op de dag van de vergadering vóór 16.00 uur melden bij de griffie en aangeven over welk agendapunt u wilt spreken. E-mail: [email protected] of tel. 0299 452 713.

 • We aanvaarden:

  • Cash
  • Maestro
Gemeente Purmerend's Keywords

Recreatie | Identiteitskaart | Bibliotheek | Politie / politiebureau | Centraal servicenummer | Raadsvergaderingen online bekijken | Ruimtelijke plannen op website | Vergaderstukken op website | Gehandicaptenparkeerplaats | Digitaal loket | Burgemeester | Gemeenteraad | Rijbewijs | Geregistreerd partnerschap | Rekenkamer | Stadsbeheer | Maatschappelijke zorg | Ruimtelijke ordening | Welzijn | Inburgering | Sport | Hondenbelasting | Gemeente | Omgevingsvergunning | Bestemmingsplan | Bouw- en woningtoezicht | Economische zaken | Gemeentebelasting | Gemeentewerken | Gladheidsbestrijding | Gezondheidszorg / GGD / zorgloket | Groenvoorziening | Grofvuil inzamelen | Informatieverstrekking | Infrastructuur / wegenbouw / wegreparatie | Kunst en cultuur | Meldpunt Openbare Ruimte | Natuur en milieu | Monumentenzorg | Ondernemersloket | Onderwijs / educatie | Onderzoek en statistiek | Openbare orde en veiligheid | Receptie / publieksbalie | Riolering | Schuldhulpverlening / schuldsanering | Sociale dienst / Sociale Zaken | Stadsherstel | Stadstoezicht / stadswacht | Subsidie | Uitgifte gemeentewijzer | Uitkering / bijstand | Verkeer en parkeren | Werk en inkomen / Werkplein | Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) | Wonen / volkshuisvesting | Stadskantoor / gemeentekantoor | Burgerzaken / Burgerlijke stand | Digitale stamboom / genealogie onderzoek | Geboorte | Huwelijk / trouwen | Inschrijven Bevolkingsregister | Naturalisatie / Nederlanderschap | Overlijden | Paspoort / reisdocument | Scheiding / echtscheiding | Uittreksel Bevolkingsregister / GBA | Verhuizing / adreswijziging | Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) | Bouwvergunning | Gebruiksvergunning | Horecavergunning / drankvergunning | Kapvergunning | Milieuvergunning | Parkeervergunning | Sloopvergunning | Vergunning | Vergunning buitenreclame / lichtreclame | Gemeentebestuur | Wethouder | Afvalstoffenheffing | Erfpacht | Havengeld | OZB (Onroerendezaakbelasting) / WOZ-waarde | Precariobelasting | Reclamebelasting | Reinigingsheffing / reinigingsrecht | Rioolheffing / rioolrecht | Toeristenbelasting | Government Agencies & Offices