Huurdersvereniging Lochem

Telefoon: 0573 254 443

E-mail

Huurdersvereniging Lochem
Categorieën: Unknown

Key contactgegevens voor Huurdersvereniging Lochem
Telefoon
0573 254 443
E-mail
E-mail
Adres
Walderstraat 10, Lochem Gelderland, 7241 BJ

0 Beoordeling
Schrijf uw beoordeling
Nieuw bedrijfsprofiel

Waarom een Huurdersvereniging?De jaren negentig zullen de geschiedenis ingaan als een periode van veranderingen op het gebied van volkshuisvesting. De verantwoording voor het volkshuisvestingsbeleid verschuift voor een groot deel van het Rijk naar gemeenten. Ook de verhuurders krijgen grotere bevoegdheden zoals het vaststellen van de jaarlijkse huurverhogingen. De huren zullen (fors) blijven stijgen. Als individuele huurder kun je daar weinig aan doen. Maar waar gemeente en woningcorporatie om de tafel zitten mogen huurders niet ontbreken.Gemeenten en woningcorporaties worden door het Rijk verplicht gesteld om op onderdelen van het volkshuisvestingsbeleid inspraak te bieden aan organisaties van huurders. Een en ander is hierover vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (de B.B.S.H.) en de Overlegwet. Het ligt nu voor een groot deel aan de huurders om hiervan gebruik te maken en een gelijkwaardige positie t.o.v. de gemeente en de verhuurder te bereiken.De Huurdersvereniging Lochem is in 1993 opgericht en is een zelfstandige vereniging waarbij individuele huurders zich kunnen aansluiten. Alle huurders van de verhuurder Viverion in het vestigingsgebied Lochem (Laren en Barchem) en Rijssen-Holten (Holten) zijn automatisch lid van de Huurdersvereniging Lochem. De Huurdersvereniging Lochem heeft als belangrijkste doel de belangen van de huurders enwoningzoekenden in de gemeente Lochem en Rijssen-Holten te behartigen.Deze belangenbehartiging van haar leden komt tot uiting door:- Huurders vertegenwoordigen in overlegsituaties met verhuurder en de gemeente. Waarbij het gaat om algemeen beleid zoals: - Woonlasten- Woningtoewijzing- Jaarlijkse huurverhoging- Onderhoudsbeleid- Problemen tussen huurders en verhuurder (mede) oplossen evenals tussen huurders onderling.- Huurders bijstaan bij zaken als de aanvraag voor Huurtoeslag en etc. en hulp bieden alsmen daar om vraagt.- Luisteren wat er onder de huurders en in de wijken leeft.- In uitzonderlijke gevallen kan huurders in schrijnende situaties financiële hulp verstrektworden. De Huurdersvereniging Lochem heeft met Viverion een participatieovereenkomst,waarin o.a. staat geregeld waar we met elkaar over praten en hoe we met elkaar omgaan.Minimaal viermaal per jaar hebben we een overleg met de directie van Viverion,waarin zaken aan de orde komen zoals de (jaarlijkse) huurverhoging, jaarrekening, jaar-verslag, onderhoudsplanning, verhuurbeleid en andere zaken die we van belang achten om aan de orde te stellen. De Huurdersvereniging Lochem ontvangt jaarlijks van Viverion voor het uitvoeren van haar taken en werkzaamheden een subsidie.De Huurdersvereniging Lochem heeft haar kantoor aan de Walderstraat 10 te Lochem. Er vindt eenmaal per maand spreekuur plaats, te weten op de 1 woensdag van de maand van 19.00 tot

  • Nieuw bedrijfsprofiel

    Waarom een Huurdersvereniging?De jaren negentig zullen de geschiedenis ingaan als een periode van veranderingen op het gebied van volkshuisvesting. De verantwoording voor het volkshuisvestingsbeleid verschuift voor een groot deel van het Rijk naar gemeenten. Ook de verhuurders krijgen grotere bevoegdheden zoals het vaststellen van de jaarlijkse huurverhogingen. De huren zullen (fors) blijven stijgen. Als individuele huurder kun je daar weinig aan doen. Maar waar gemeente en woningcorporatie om de tafel zitten mogen huurders niet ontbreken.Gemeenten en woningcorporaties worden door het Rijk verplicht gesteld om op onderdelen van het volkshuisvestingsbeleid inspraak te bieden aan organisaties van huurders. Een en ander is hierover vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (de B.B.S.H.) en de Overlegwet. Het ligt nu voor een groot deel aan de huurders om hiervan gebruik te maken en een gelijkwaardige positie t.o.v. de gemeente en de verhuurder te bereiken.De Huurdersvereniging Lochem is in 1993 opgericht en is een zelfstandige vereniging waarbij individuele huurders zich kunnen aansluiten. Alle huurders van de verhuurder Viverion in het vestigingsgebied Lochem (Laren en Barchem) en Rijssen-Holten (Holten) zijn automatisch lid van de Huurdersvereniging Lochem. De Huurdersvereniging Lochem heeft als belangrijkste doel de belangen van de huurders enwoningzoekenden in de gemeente Lochem en Rijssen-Holten te behartigen.Deze belangenbehartiging van haar leden komt tot uiting door:- Huurders vertegenwoordigen in overlegsituaties met verhuurder en de gemeente. Waarbij het gaat om algemeen beleid zoals: - Woonlasten- Woningtoewijzing- Jaarlijkse huurverhoging- Onderhoudsbeleid- Problemen tussen huurders en verhuurder (mede) oplossen evenals tussen huurders onderling.- Huurders bijstaan bij zaken als de aanvraag voor Huurtoeslag en etc. en hulp bieden alsmen daar om vraagt.- Luisteren wat er onder de huurders en in de wijken leeft.- In uitzonderlijke gevallen kan huurders in schrijnende situaties financiële hulp verstrektworden. De Huurdersvereniging Lochem heeft met Viverion een participatieovereenkomst,waarin o.a. staat geregeld waar we met elkaar over praten en hoe we met elkaar omgaan.Minimaal viermaal per jaar hebben we een overleg met de directie van Viverion,waarin zaken aan de orde komen zoals de (jaarlijkse) huurverhoging, jaarrekening, jaar-verslag, onderhoudsplanning, verhuurbeleid en andere zaken die we van belang achten om aan de orde te stellen. De Huurdersvereniging Lochem ontvangt jaarlijks van Viverion voor het uitvoeren van haar taken en werkzaamheden een subsidie.De Huurdersvereniging Lochem heeft haar kantoor aan de Walderstraat 10 te Lochem. Er vindt eenmaal per maand spreekuur plaats, te weten op de 1 woensdag van de maand van 19.00 tot