Van Den Biggelaar Investments

Telefoon: 0418 636 000

Van Den Biggelaar Investments
Categorieën: Unknown

Key contactgegevens voor Van Den Biggelaar Investments
Telefoon
0418 636 000
Adres
Oude Weistraat 17, Velddriel Gelderland, 5334 LK

0 Beoordeling
Schrijf uw beoordeling
Nieuw bedrijfsprofiel

a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen, alsmede het samenwerken met andere ondernemin- gen b. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, effecten en/of andere ver- mogensbestanddelen c. het geven van uitvoering aan een pensioen- regeling in de zin van de Wet op de loonbelas- ting 1964 d. het huren en verhuren van onroerende zaken e. het financieren van ondernemingen en ven- nootschappen en f. het verstrekken van garanties, het instaan voor schulden van andere rechtspersonen en vennootschappen etc.

  • Nieuw bedrijfsprofiel

    a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen, alsmede het samenwerken met andere ondernemin- gen b. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, effecten en/of andere ver- mogensbestanddelen c. het geven van uitvoering aan een pensioen- regeling in de zin van de Wet op de loonbelas- ting 1964 d. het huren en verhuren van onroerende zaken e. het financieren van ondernemingen en ven- nootschappen en f. het verstrekken van garanties, het instaan voor schulden van andere rechtspersonen en vennootschappen etc.