Soloan Service En Onderhoud

Telefoon: 0184 630 014

Soloan Service En Onderhoud
Categorieën: Unknown

Key contactgegevens voor Soloan Service En Onderhoud
Telefoon
0184 630 014
Adres
Nijverheidsstraat 5, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland, 3371 XE

0 Beoordeling
Schrijf uw beoordeling
Nieuw bedrijfsprofiel

Het verrichten van onderhoud en service aan- en het afsluiten van onderhouds- en servicecon- tracten ten behoeve van luchtbehandelingsappa- ratuur en (verf)spuitcabines en alles wat daar- toe behoort en/of daarmede in de ruimste zin verband houdt, het verhuren van roerende zaken in de meest ruime zin, het verstrekken van financieringen aan respectievelijk ten behoeve van aan de vennootschap gelieerde besloten ven- nootschappen met beperkte aansprakelijkheid en alles wat daarmede in de ruimste zin verband houdt; het samenwerken met-, deelnemen in-, voeren van beheer - over-, financieren van- of het zich op enige andere wijze interesseren in andere ondernemingen of vennootschappen, waar- onder begrepen het aangaan van borgtochten, het afgeven van garanties en het stellen van zeker- heid voor derden

  • Nieuw bedrijfsprofiel

    Het verrichten van onderhoud en service aan- en het afsluiten van onderhouds- en servicecon- tracten ten behoeve van luchtbehandelingsappa- ratuur en (verf)spuitcabines en alles wat daar- toe behoort en/of daarmede in de ruimste zin verband houdt, het verhuren van roerende zaken in de meest ruime zin, het verstrekken van financieringen aan respectievelijk ten behoeve van aan de vennootschap gelieerde besloten ven- nootschappen met beperkte aansprakelijkheid en alles wat daarmede in de ruimste zin verband houdt; het samenwerken met-, deelnemen in-, voeren van beheer - over-, financieren van- of het zich op enige andere wijze interesseren in andere ondernemingen of vennootschappen, waar- onder begrepen het aangaan van borgtochten, het afgeven van garanties en het stellen van zeker- heid voor derden