Terpstra Beheers- En Exploitatiemaatschappij

Telefoon: 0512 513 624

Terpstra Beheers- En Exploitatiemaatschappij
Categorieën: Unknown

Key contactgegevens voor Terpstra Beheers- En Exploitatiemaatschappij
Telefoon
0512 513 624
Adres
Braambos 6, Drachten Friesland, 9203 NA
 

Trusts


0 Beoordeling
Schrijf uw beoordeling
Nieuw bedrijfsprofiel

Het kopen of op andere wijze in eigendom verwerven, het stichten, het vervreemden en het exploiteren van roerende en onroerende zaken en het verrichten van alle transakties die daarmee in de ruimste zin verband houden; het verstrekken van geldleningen; het beheren, het beleggen in en de handel in effekten en andere duurzame vermogensobjekten; de exploitatie van een assurantieportefeuille; het verlenen van bemiddeling bij financiële transakties; het deelnemen in, het belang nemen bij of het samenwerken met andere ondernemingen, hetzij direkt, hetzij indirekt en het besturen daarvan, alsmede het verrichten van alle andere aktiviteiten voor zover deze verband houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor het vorenstaande.

  • Nieuw bedrijfsprofiel

    Het kopen of op andere wijze in eigendom verwerven, het stichten, het vervreemden en het exploiteren van roerende en onroerende zaken en het verrichten van alle transakties die daarmee in de ruimste zin verband houden; het verstrekken van geldleningen; het beheren, het beleggen in en de handel in effekten en andere duurzame vermogensobjekten; de exploitatie van een assurantieportefeuille; het verlenen van bemiddeling bij financiële transakties; het deelnemen in, het belang nemen bij of het samenwerken met andere ondernemingen, hetzij direkt, hetzij indirekt en het besturen daarvan, alsmede het verrichten van alle andere aktiviteiten voor zover deze verband houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor het vorenstaande.

Terpstra Beheers- En Exploitatiemaatschappij's Keywords

Trusts